Brede Raad 010

De gemeente Rotterdam is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de drie wetten in het sociaal domein: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. De Brede Raad 010 zorgt ervoor dat de stem van de Rotterdammer wordt gehoord, zodat het sociaal beleid van de gemeente past bij wat de Rotterdammer nodig heeft.

“De Brede Raad 010 zorgt ervoor dat de stem van de Rotterdammer wordt gehoord, zodat het sociaal beleid van de gemeente past bij wat de Rotterdammer nodig heeft.”

Gezocht: verhalen en ervaringen

Verbeterpunten vormen een belangrijke bron voor het plan van aanpak dat we in Rotterdam opstellen. Alleen samen kunnen we namelijk van ons mooie Rotterdam een stad maken waar iedereen zich welkom heet en waar iedereen zich thuis voelt. Jouw verhaal doet er dus toe. Vertel ons je verhaal en/of je ervaring.
We behandelen alle verhalen vertrouwelijk.

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden!

Heb jij een groot hart voor onze stad en wil je samen met de gemeente het sociaal beleid verbeteren?

Dan zijn we op zoek naar jou!

 Lees hier meer over de functie als lid van de Brede Raad 010

VN Verdrag

In juli 2016 is het VN-verdrag geratificeerdDat betekent dat Nederland zich verplicht heeft gesteld ervoor te zorgen dat mensen met een handicap gelijkwaardig aan mensen zonder handicap aan de samenleving kunnen deelnemen. Dat noemen we ook wel een inclusieve samenleving. De Brede Raad helpt de gemeente Rotterdam door het geven van adviezen, gebaseerd op verhalen van Rotterdammers met een beperking.

magazine-inclusief-rotterdam

VERTEL JOUW VERHAAL

De Brede Raad 010 hoort graag jouw verhaal. Jouw ervaring met het leven, wonen en werken in de stad. En hoe (on-)toegankelijk je dit vindt.

NIEUWS

AvG Vanaf 25 mei gaat de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. De AVG geldt voor iedereen die zich bezighoudt met verwerven, opslag en verwerking van persoonsgegevens....

De Brede Raad 010 wil nóg breder worden. En daarom zijn we op zoek naar nieuwe leden. Onze groep telt zo’n nu zo’n 30 Rotterdammers die zich inzetten vóór de Rotterdammer.  Jong en oud, arm ...

De Brede Raad 010 heeft een advies uitgebracht over kinderen van ouders met psychische problemen en kinderen van verslaafde ouders. Door de situatie waarin zij opgroeien lopen  zij een groter risic...