Brede Raad 010

De gemeente Rotterdam is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de drie wetten in het sociaal domein: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. De Brede Raad 010 zorgt ervoor dat de stem van de Rotterdammer wordt gehoord, zodat het sociaal beleid van de gemeente past bij wat de Rotterdammer nodig heeft.

“De burgers van Rotterdam die te maken hebben met de sociale wetten weten de Brede Raad te vinden.”

Gezocht: verhalen en ervaringen

Verbeterpunten vormen een belangrijke bron voor het plan van aanpak dat we in Rotterdam opstellen. Alleen samen kunnen we namelijk van ons mooie Rotterdam een stad maken waar iedereen zich welkom heet en waar iedereen zich thuis voelt. Jouw verhaal doet er dus toe. Vertel ons je verhaal en/of je ervaring.
We behandelen alle verhalen vertrouwelijk.

“De gemeente zoekt actief de samenwerking
met de Brede Raad 010.”

VN Verdrag

In juli 2016 is het VN-verdrag geratificeerdDat betekent dat Nederland zich verplicht heeft gesteld ervoor te zorgen dat mensen met een handicap gelijkwaardig aan mensen zonder handicap aan de samenleving kunnen deelnemen. Dat noemen we ook wel een inclusieve samenleving. De Brede Raad helpt de gemeente Rotterdam door het geven van adviezen, gebaseerd op verhalen van Rotterdammers met een beperking.

magazine-inclusief-rotterdam

VERTEL JOUW VERHAAL

De Brede Raad 010 hoort graag jouw verhaal. Jouw ervaring met het leven, wonen en werken in de stad. En hoe (on-)toegankelijk je dit vindt.

NIEUWS

De Brede Raad 010 heeft een advies uitgebracht over kinderen van ouders met psychische problemen en kinderen van verslaafde ouders. Door de situatie waarin zij opgroeien lopen  zij een groter risic...

Wethouder Sven de Langen heeft op 31 januari het magazine ‘Op weg naar een onbeperkt Rotterdam’ met verhalenbundel in ontvangst genomen. Rotterdammers met een beperking, zoals Wajongeren, blinde...