Brede Raad 010

De gemeente Rotterdam is per 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van de drie wetten in het sociaal domein (Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Participatiewet). Elke Rotterdammer die te maken heeft of krijgt met één van deze drie wetten mag verwachten dat hij/zij op een juiste manier geholpen wordt.

De nieuwe wetten maken het steeds belangrijker dat gemeente en burgers samenwerken. Ook de gemeente Rotterdam vindt dit belangrijk.

“De burgers van Rotterdam die te maken hebben met de sociale wetten weten de Brede Raad te vinden.”

De Brede Raad 010 bestaat uit (maximaal 45) Rotterdammers, die vanuit hun kennis, ervaring en expertise adviseren over beleid. Het zijn Rotterdammers die een netwerk in de buurt hebben en weten wat er leeft. Dat kan als zijn ervaringsdeskundige (klant/cliënt), als verwant (familielid/mantelzorger) of als professional. De leden hebben ook ervaring met en een netwerk binnen één of meerdere doelgroepen: mensen met een beperking, senioren, jeugd, Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ) en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Brede Raad 010

zorgt ervoor dat de stem van de Rotterdammer wordt gehoord zodat het sociaal beleid van de gemeente past bij wat de Rotterdammer nodig heeft.

MELDPUNT

Onbeperkt in Rotterdam
De Brede Raad start deze zomer met een digitaal meldpunt inzake het VN-Verdrag. Hier kunt u als Rotterdammer laten weten wat er voor mensen met een beperking beter kan in de stad .
Deze verbeterpunten nemen we ook mee in de gesprekken met de gemeente.

“De gemeente zoekt actief de samenwerking met de Brede Raad.”

NIEUWS