Brede Raad 010

De gemeente Rotterdam is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de drie wetten in het sociaal domein (Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Participatiewet). Elke Rotterdammer die te maken heeft of krijgt met één van deze drie wetten mag verwachten dat hij/zij op een juiste manier geholpen wordt. De nieuwe wetten maken het steeds belangrijker dat gemeente en burgers samenwerken. Ook de gemeente Rotterdam vindt dit belangrijk.

Op 1 juli 2015 werd de Brede Raad 010 ingesteld door (oud) wethouder Hugo de Jonge. De opdracht van onze organisatie is het college van burgemeester en wethouders in Rotterdam gevraagd en ongevraagd te adviseren over sociaal gemeentelijk beleid. Ook bij de voorbereidingen van dat sociaal beleid wordt de Brede Raad 010 betrokken. Zo creëren we samen met de gemeente een beleid dat past bij wat de Rotterdammer nodig heeft. In de Regeling Brede Raad 010 zijn onder andere de functie, taken en de benoeming verder uitgelegd.

De Brede Raad 010 is een bevlogen adviesraad waarin ieder lid bijdraagt vanuit eigen kennis en ervaring.

De Brede Raad 010 bestaat uit (maximaal 45) Rotterdammers, die vanuit hun kennis, ervaring en expertise adviseren over beleid. Het zijn Rotterdammers die een netwerk in de buurt hebben en weten wat er leeft. Dat kan zijn ervaringsdeskundige (klant/cliënt), als verwant (familielid/mantelzorger), of als professional. De leden hebben ook ervaring met en een netwerk binnen één of meerdere doelgroepen: mensen met een beperking, senioren, jeugd, Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ) en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De Brede Raad 010 adviseert vanuit de ervaringen van Rotterdammers die weten waar het over gaat als gebruiker van deze drie wetten in het sociaal domein. De adviezen gaan over de uitvoering en de effecten van het gemeentelijk beleid op Rotterdammers.

De Brede Raad heeft goed zicht op de uitvoering van sociaal beleid in Rotterdam.

De Brede Raad 010 doet dit door altijd Rotterdammers bij de ontwikkeling van zijn adviezen te betrekken. Dat kan door de ervaringskennis van zijn leden maar ook door contact te zoeken met andere Rotterdammers die met de wetten te maken hebben, met belangenorganisaties, zorginstellingen of cliëntenraden.  Zo bouwt de Brede Raad 010 voortdurend aan een uitgebreid netwerk wiens kennis en ervaring deel zijn van de onderbouwing van de adviezen.

De Brede Raad 010 legt op deze manier in zijn adviezen een verband tussen de wereld van de Rotterdammers en die van de gemeente. Met als doel betere hulp of ondersteuning voor de Rotterdammers. En door burgers die belangstelling hebben op te nemen in hun netwerk.

Interesse om mee te doen in het netwerk? Stuur een mail naar info@brederaad-010.nl

WMO

De gemeente moet beleid (Wmo2015) maken voor de ondersteuning van mensen die niet volledig zelf kunnen voorzien in hun zelfredzaamheid en participatie, of die behoefte hebben aan beschermd wonen of opvang. Dat wordt geregeld in de Wmo.

Missie

“De Brede Raad zorgt ervoor dat de stem van de Rotterdammer wordt gehoord zodat het sociaal beleid van de gemeente past bij wat de Rotterdammer nodig heeft.”