Wie zit er in de Brede Raad 010?

Dit zijn de Rotterdammers die in de Brede Raad 010 zitten.
Lees wat hun motiveert.

Albert_GrootRoessink
Albert Groot Roessink
Mark-van_der_Eerden

Ik wil er mede voor zorgen dat alle bewoners van Rotterdam met hun capaciteiten , onbenutte kwaliteiten en onvolkomenheden als volwaardige burgers deel kunnen blijven nemen aan onze samenleving.

Mark van der Eerden
Rienke_Jagroep
Rienke Jagroep
ARJA024

Ik draag graag mijn steentje bij om het mogelijk te maken dat de Rotterdammers, een adequate ondersteuning binnen het sociale domein krijgen die zij nodig hebben.

Arja den Ouden
Lia_Schop

Jong of oud, arm of rijk, gezond of ziek..... iedere Rotterdammer moet kunnen participeren en zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen in deze stad.

Lia Schop

Toetsing van adviezen aan de VN regels en inpassing van het beleid in de dagelijkse praktijk. Toegankelijkheid in de breedste zin van het woord, daar ga in me voor inzetten.

Cock van Bavel

Ik wil de stem zijn voor mensen met psychische problemen. Vanuit mijn eigen ervaring binnen de GGZ en mijn opleiding Maatschappelijke Zorg wil ik graag een brug zijn tussen de professionals en cliënten.

Karin Treffers
Renee_Linck

‘Goede zorg, welzijn en veiligheid kunnen alleen worden gerealiseerd wanneer burgers, instellingen en gemeente goed met elkaar samenwerken. Ik verdiep me in die vraagstukken en wil daaraan graag een productieve bijdrage leveren.‘

Renee Linck
Sonja_Krijgsman

Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor deze maatschappij, daarom zet ik mij in voor de WMO vooral ouderen. Ik zeg altijd ``denk niet aan gisteren, niet aan morgen, maar leef vandaag``.

Sonja Krijgsman-Nijdam
zonderFoto
Bert Feikens
MARJOLIJN019

Ik volg Erasmus: De mens in het middelpunt. Ex umbra in solem educere: zichtbaar maken van wat nog verborgen is, en niet wordt benut. Difficilia quae pulchra: wat mooi is kost moeite.

Marjolijn Masselink
Voorzitter Brede Raad 010

Ik geloof dat iedereen recht heeft op ondersteuning daar waar die het nodig heeft. Dit om zo goed mogelijk te functioneren in de maatschappij. Mijn motto: met elkaar voor elkaar.

Meriem Laamairi
Jaqcueline_Rensen

Zelf doof zijnde stuit ik op veel barrières in de toegang tot de zorg, WMO en Participatiewet. Mijn kennis, ervaring en vaardigheden wil ik inzetten voor het weghalen van de obstakels.

Jaqcueline Rensen
WILLEM042

Door mijn eigen ervaringen, kennis en kunde wil ik de Rotterdammer een stem geven binnen het sociale domein.

Willem Lawant
Rein_Wolters

Samen meewerken en –denken aan het zinvol verbeteren van wonen en leven van jong en oud in Rotterdam in de meest brede vorm.

Rein Wolters
CARLA027

Samen met anderen wil ik werken aan adviezen waardoor het Rotterdamse beleid in de sociale sectoren beter aansluit bij de behoeften van onze burgers.

Carla Zonneveld
Dolf_Bergwerff

Rotterdam is méér dan mooie gebouwen, bruggen en tunnels. Ook hier tellen álle inwoners mee. Dat is voor mij de reden om lid te zijn van Brede Raad 010

Dolf Bergwerff
Daphne-zw voor

‘Ik wil dat iedere Rotterdammer zich begrepen en betrokken voelt en focus me graag op mogelijkheden en overeenkomsten van en tussen mensen. In 010 doen we het SAMEN!’

Daphne Smit
zonderFoto
Djanny Bracke
DANIEL015
Daniël Klijn
Bureau coördinator (interim)
Bea_Rowlinson
Bea Rowlinson
Managementassistente
Gerda_Huijssen
Gerda Huijssen
Beleidsadviseur Participatiewet
Charlotte van der Kooij
Charlotte van der Kooij
Beleidsadviseur Jeugdwet
Els Veltkamp
Els Veltkamp
Communicatiemanager (interim)