header-koppen

Wie

Wie zit er in de Brede Raad 010?

Dit zijn de Rotterdammers die in de Brede Raad 010 zitten.
Lees wat hun motiveert.

Albert_GrootRoessink
Albert Groot Roessink
Mark-van_der_Eerden

Ik wil er mede voor zorgen dat alle bewoners van Rotterdam met hun capaciteiten , onbenutte kwaliteiten en onvolkomenheden als volwaardige burgers deel kunnen blijven nemen aan onze samenleving.

Mark van der Eerden
Rienke_Jagroep
Rienke Jagroep
ARJA024

Ik draag graag mijn steentje bij om het mogelijk te maken dat de Rotterdammers, een adequate ondersteuning binnen het sociale domein krijgen die zij nodig hebben.

Arja den Ouden
Lia_Schop

Jong of oud, arm of rijk, gezond of ziek..... iedere Rotterdammer moet kunnen participeren en zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen in deze stad.

Lia Schop
zonderFoto

Ik ben een verbinder en breng graag mensen met diverse achtergronden en netwerken met elkaar in contact. Dat geeft mij energie. Dit doe ik ook in de Brede Raad.

Sonja Feenstra-Bruins
Marjolein_van _Weegen

Iedereen kan meedoen in de maatschappij, daar ben ik van overtuigd. Eigenwaarde, zelfstandigheid en participatie en de juiste zorg waar nodig, daar wil ik me voor inzetten. Het draait om WIJ!

Marjolein van Weegen
Rolf_Rolink
Rolf Rolink
Chiel_Slootweg

Ik wil mij inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt omdat ik dit persoonlijk heel erg belangrijk vind. Omdat veel mensen uit deze doelgroep ook gebruik maken van de WMO zet ik mij ook in voor de doelgroep WMO.

Chiel Slootweg
Cock_van_Bavel

Toetsing van adviezen aan de VN regels en inpassing van het beleid in de dagelijkse praktijk. Toegankelijkheid in de breedste zin van het woord, daar ga in me voor inzetten.

Cock van Bavel
KARIN015

Ik wil de stem zijn voor mensen met psychische problemen. Vanuit mijn eigen ervaring binnen de GGZ en mijn opleiding Maatschappelijke Zorg wil ik graag een brug zijn tussen de professionals en cliënten.

Karin Treffers
Renee_Linck

‘Goede zorg, welzijn en veiligheid kunnen alleen worden gerealiseerd wanneer burgers, instellingen en gemeente goed met elkaar samenwerken. Ik verdiep me in die vraagstukken en wil daaraan graag een productieve bijdrage leveren.‘

Renee Linck
Willemijn_Kloosterman

Vol passie zet ik mij in voor het bevorderen van de (arbeids)participatie van Rotterdammers met een beperking. ``Als je je beperkingen kent, heb je ongekende mogelijkheden!``

Willemijn Kloosterman
zonderFoto
Bert Feikens
MARJOLIJN019

Ik volg Erasmus: De mens in het middelpunt. Ex ubra in solem educere: zichtbaar maken van wat nog verborgen is, en niet wordt benut. Difficilia quae pulchra: wat mooi is kost moeite.

Marjolijn Masselink
Voorzitter Brede Raad 010
Meriem_Laamairi

Ik geloof dat iedereen recht heeft op ondersteuning daar waar die het nodig heeft. Dit om zo goed mogelijk te functioneren in de maatschappij. Mijn motto: met elkaar voor elkaar.

Meriem Laamairi
Margi_Geerlinks
Margi Geerlinks
Sonja_Krijgsman

Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor deze maatschappij, daarom zet ik mij in voor de WMO vooral ouderen. Ik zeg altijd ``denk niet aan gisteren, niet aan morgen, maar leef vandaag``.

Sonja Krijgsman-Nijdam
zonderFoto

Voormalig mantelzorger voor mijn moeder.
Als lid van cliëntenraden in de zorg de Wmo kritisch volgen en zo nodig voorstellen doen ter verbetering.
Wil kennis en ervaring beschikbaar stellen.
Noblesse oblige.

René Baas
Rein_Wolters

Samen meewerken en –denken aan het zinvol verbeteren van wonen en leven van jong en oud in Rotterdam in de meest brede vorm.

Rein Wolters
Patricia

Iedereen in zijn KRACHT ZETTEN door goede informatie en maatwerk zorg, daar wil ik mij voor inzetten.

Patricia
Jaqcueline_Rensen

Zelf doof zijnde stuit ik op veel barrières in de toegang tot de zorg, WMO en Participatiewet. Mijn kennis, ervaring en vaardigheden wil ik inzetten voor het weghalen van de obstakels.

Jaqcueline Rensen
Rianne_Peters

Dat alle bewoners van Rotterdam ondervinden dat ze de eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling en welzijn en dat ik een bijdrage kan leveren om hier invulling aan te geven.

Rianne Peters
WILLEM042

Door mijn eigen ervaringen, kennis en kunde wil ik de Rotterdammer een stem geven binnen het sociale domein.

Willem Lawant
ANJA045

Ik wil me inzetten voor deze unieke stad die mijn thuis is geworden, Rotterdammers een stem geven. Ook de allerkleinste want zij zijn de toekomst.

Anja Pruijn
Daphne-zw voor

‘Ik wil dat iedere Rotterdammer zich begrepen en betrokken voelt en focus me graag op mogelijkheden en overeenkomsten van en tussen mensen. In 010 doen we het SAMEN!’

Daphne Smit
CARLA027

Samen met anderen wil ik werken aan adviezen waardoor het Rotterdamse beleid in de sociale sectoren beter aansluit bij de behoeften van onze burgers.

Carla Zonneveld
Dolf_Bergwerff

Rotterdam is méér dan mooie gebouwen, bruggen en tunnels. Ook hier tellen álle inwoners mee. Dat is voor mij de reden om lid te zijn van Brede Raad 010

Dolf Bergwerff
ANJA045

Ik wil me inzetten voor deze unieke stad die mijn thuis is geworden, Rotterdammers een stem geven. Ook de allerkleinste want zij zijn de toekomst.

Anja Pruijn
DANIEL015
Daniël Klijn
(interim) Bureau coördinator
Bea_Rowlinson
Bea Rowlinson
Managementassistente
zonderFoto
Gerda Paul
Beleidsadviseur Wmo
Gerda_Huijssen
Gerda Huijssen
Beleidsadviseur Participatiewet
JILL069
Jill Overtoom
Secretarieel medewerker / PR & Communicatie
Charlotte van der Kooij
Charlotte van der Kooij
Beleidsadviseur Jeugdwet