Dame in scootmobiel bij Erasmusbrug

Wereld Gehandicapten Dag 2020: belangrijker dan ooit

De Verenigde Naties hebben 3 december uitgeroepen tot de ‘Internationale Dag voor Mensen met een Beperking’ (International Day of Persons with Disabilities). In Nederland is deze dag bekend als ‘Wereld Gehandicapten Dag’. Deze dag is door de VN bedoeld als aanmoediging om de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een functiebeperking op de agenda te houden, op alle niveaus: lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.

Een discussie die door corona actueler is dan ooit. Juist de kwetsbaren in de samenleving zijn het hardst getroffen door de coronacrisis. Veel mensen met een chronische ziekte gingen in zelfquarantaine om het risico op besmetting te beperken. Dagbesteding lag gedeeltelijk of helemaal stil en in het onderwijs kunnen ze vaak maar beperkt meedoen. Al met al zijn mensen met een beperking sterker dan de rest in isolement geraakt. Dit blijkt uit een enquête die Ieder(in), netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, heeft gehouden onder tweeduizend mensen. En dan hebben we het nog niet over de financiële gevolgen van de crisis.

In Rotterdam heeft de gemeente samen met de Brede Raad 010 de afgelopen 4 jaar hard gewerkt aan het ontwikkelen van een Lokale Agenda Toegankelijkheid: de LAT. De LAT laat zien hoe er door de gemeente, maar ook door de stad wordt gewerkt aan toegankelijkheid voor iedereen. Tijdens het ontwikkelen van de LAT hebben de Gemeente Rotterdam en de Brede Raad 010 regelmatig ruggespraak gehouden met Rotterdammers met een beperking of chronische ziekte in de stad over wat zij aan obstakels ervaren en wat zij belangrijk vinden. De adviezen die de Brede Raad 010 de gemeente heeft gegeven over de LAT kunt u hier terug lezen.

De LAT is de Start, we zullen de gemeente blijven adviseren om Rotterdam nog toegankelijker te maken voor iedereen.