header-markthal

Onbeperkt in Rotterdam

BR010 werkt samen met de gemeente Rotterdam aan de implementatie agenda voor de stad. In deze agenda staan de zaken waar in Rotterdam nog aan gewerkt moet worden om meer inclusief te worden. De agenda gaat niet alleen over wat de gemeente zelf gaat doen, maar vooral ook wat er nog in de stad gedaan kan worden door bijvoorbeeld werkgevers, ondernemers, vervoerders, binnen de horeca enz. En wie kan dit beter vertellen dan de Rotterdammers met een beperking zelf?

Op uitnodiging van de gemeente heeft de Brede Raad 010 samen met de ambtenaren 3 oktober 2016 in een co-creatieve sessie deze vraag geprobeerd te beantwoorden.

Naar aanleiding van de bijeenkomst op 3 oktober hebben de Brede Raad en de gemeente een plan van aanpak opgesteld. In dit plan van aanpak hebben we afgesproken hoe we samen werken aan de inclusie agenda voor Rotterdam. Dit plan van aanpak zijn we nu aan het uitvoeren.

Inventarisatie

We hebben afgesproken dat we eerst gaan inventariseren waar in Rotterdam de prioriteiten liggen voor de inclusie agenda, wat gaat er goed in Rotterdam en wat kan er beter? De Brede Raad 010 heeft de afgelopen maanden veel Rotterdammers met een beperking gesproken.

  • Werkplaats Sociaal Domein: In samenwerking met de werkplaats sociaal domein hebben een aantal leden van de Brede Raad 010 samen met studenten ervaringen verzameld van Rotterdammers. Deze ervaringen worden gebundeld.
  • Werkconferentie: Op 15 juni hebben we samen met de gemeente een werkconferentie georganiseerd. Tijdens deze conferentie hebben Rotterdammers aangegeven waar wat hun betreft de prioriteiten zouden moeten liggen. De Brede Raad koppelt de aangegeven prioriteiten aan wat er allemaal al gebeurt in Rotterdam op deze gebieden.
  • Meldpunt: In Juli hebben we op onze website een meldpunt geopend.

Het resultaat van deze inventarisatie wordt gebundeld en in december aangeboden aan wethouder Hugo de Jonge.

In het komende najaar gaat een groep van ambtenaren van de gemeente met elkaar aan de slag om te onderzoeken wat ervoor nodig is om inclusief beleid binnen de gemeente te implementeren.

We willen in 2018 de implementatie agenda gereed hebben.

VN verdrag algemeen

In juli 2016 is het VN-verdrag geratificeerd. Dat betekent dat we dat in Nederland nu moeten gaan uitvoeren. Het VN-verdrag gaat over de rechten van mensen met allerlei soorten beperkingen (lichamelijk, zintuigelijk, verstandelijk, psychisch) of chronische ziekten, op uiteenlopende levensgebieden zoals onderwijs, gezondheidszorg, werk, sport en cultuur.

Inclusieve samenleving

Maar het verdrag gaat ook over zaken als bevordering van bewustwording, recht op leven, gelijkheid voor de wet en eerbiediging van privacy. Over een inclusieve samenleving voor iedereen met een beperking. Gelijke kansen voor iedereen, mét of zonder beperking.