Verkiezingen en het VN-verdrag

verkiezingen-2021-toegankelijkheid

Het derde artikel in onze serie: Grote verkiezingen op komst.
Dit keer aandacht voor het VN-verdrag in de verkiezingsprogramma’s.

Het VN-verdrag ligt goed in de politiek zolang het algemeen blijft

Veel politieke partijen onderstrepen het belang van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Tegelijkertijd zijn er maar weinig partijen die het facultatieve protocol willen ratificeren, een cruciale stap op weg naar een inclusieve samenleving. Ieder(in) heeft een studie gemaakt van de verkiezingsprogramma’s van de grotere politieke partijen die aan de verkiezingen deelnemen. Een korte samenvatting.

Aandacht in verkiezingsprogramma’s

Partijen hebben niet altijd expliciet aandacht voor mensen met een beperking, ook al benadrukken zij het belang van het VN-verdrag. Sommige focussen sterk op specifieke onderwerpen of blijven juist erg algemeen. Een idee om gelijke kansen te bevorderen klinkt mooi. Maar of het nou gaat over wonen, werk, zorg, vervoer of onderwijs: het succes van ideeën staat of valt bij de concrete uitvoering en de mate waarin ervaringsdeskundigen bij de uitwerking worden betrokken. De belangrijkste overkoepelende bevinding per thema in een notendop.

VN-verdrag Handicap

Het VN-verdrag wordt veel genoemd, maar ratificatie zeer weinig. Ook het expliciet benoemen van het belang van ervaringsdeskundigen komt weinig aan bod. Dit zijn cruciale elementen voor een succesvolle regeerperiode.

Zorg en ondersteuning

Alle partijen hebben aandacht voor zorg en ondersteuning, maar specifieke aandacht voor mensen met een levenslange en levens-brede ondersteuningsbehoefte is er weinig.

Inclusief onderwijs

Verschillende partijen willen toe naar een inclusief onderwijssysteem, anderen houden vast aan passend onderwijs. Wat verder opvalt: relatief weinig aandacht voor studenten met een beperking in het mbo, hbo en wo, terwijl dit ook een belangrijk onderwerp is voor inclusief onderwijs.

Werk en inkomen

Termen als ‘basisbaan’ en ‘sociale ontwikkelingsbedrijven’ zijn populair in de programma’s, maar echt concreet wordt het niet. De mate waarin deze ideeën bijdragen aan inclusie op de arbeidsmarkt hangt af van de uitwerking. Veel partijen willen de kostendelersnorm afschaffen.

Toegankelijkheid

Bij toegankelijkheid blijven de partijen vaak algemeen. Concrete toezeggingen voor bijvoorbeeld een actieplan blijven uit. Daarnaast hebben veel sub-thema’s, zoals digitale toegankelijkheid, maar beperkt aandacht.

Woningnood

De partijen hebben hier uitgebreid aandacht voor. Specifieke aandacht voor wonen en woon-zorgvormen voor mensen met een beperking komt weinig voor.

Zelfstandig reizen

Verschillende partijen hebben aandacht voor verbetering van de toegankelijkheid van openbaar vervoer; geen enkele partij besteedt aandacht aan maatwerk in het doelgroepenvervoer.

Wil je meer lezen? Zie https://iederin.nl/dit-zeggen-partijprogrammas-over-mensen-met-een-beperking/