Rotterdammers in gesprek

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden!

De Brede Raad 010 wil nóg breder worden. En daarom zijn we op zoek naar nieuwe leden. Onze groep telt zo’n nu zo’n 30 Rotterdammers die zich inzetten vóór de Rotterdammer.  Jong en oud, arm en rijk, met en zonder beperking, professional of inwoner: we vormen samen bijna een afspiegeling van de inwoners van onze stad. Bijna. Want we willen onze raad uitbreiden om ons werk zorgvuldig te kunnen blijven doen. En werk betekent voor ons: vrijwilligerswerk waarmee je echt het verschil kunt maken. Want als lid van de Brede Raad 010 adviseer je rechtstreeks aan het college van Burgemeesters & Wethouders . Dat is niet zomaar iets. Dat beleid wordt bepaald door De Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). En jij kunt je bijdrage leveren en zorgen dat dat beleid beter past bij wat de Rotterdammer nodig heeft.

Meriem, lid van de Brede Raad 010:

“Het is niet zomaar iets wanneer je direct invloed kan uitoefenen op het sociaal beleid van een grote stad als Rotterdam. En we hebben al zoveel kunnen betekenen met ons werk. Bovendien: ik leer heel veel van de andere leden van de Brede Raad. Ik ontmoet wekelijks mensen die ik anders nooit zou ontmoeten.  Ze inspireren mij enorm.“

De Brede Raad 010 heeft als doel het sociaal beleid van de gemeente Rotterdam te verbeteren en daarom geeft zij gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B & W over dat sociaal beleid. Die adviezen baseren we op ervaringen van de Rotterdammers. Als lid haal je die verhalen op uit de stad. Dat doe je niet alleen, maar met je adviesteam, samengesteld uit verschillende leden van de Brede Raad 010.

Zo zorg je samen met de andere leden van De Brede Raad 010 dat het sociaal beleid van de gemeente past bij wat de Rotterdammer nodig heeft. Je bent dus een schakel tussen de Rotterdammer en het sociaal beleid van de stad.

Wat we zoeken?

Rotterdammers die ervaring hebben met de Wmo, Participatiewet en/of de Jeugdwet. Of je hebt er – op welke manier dan ook- kennis van, of je wilt er graag meer van weten, omdat je er mee in aanraking bent gekomen.  Als je bij de gemeente werkt of betaald wordt door de gemeente kun je geen lid worden van de Brede Raad 010. Je hebt een netwerk dat er toe doet om verhalen vanuit de stad op te halen die de basis vormen van onze adviezen. Je netwerk heb je bijvoorbeeld gevormd via cliëntenraden, familieraden en wijkorganisaties, zorg (-aanbieders) of een andere organisatie.

Je bent een sociaal mens en durft jezelf ambassadeur voor een beter sociaal beleid in de stad te noemen. Je kunt dus goed luisteren, maar ook een helder advies geven hoe dat sociaal beleid verbeterd kan worden.

Het kost je zo’n 4 uur per week om als lid je werk goed te kunnen doen. Je overlegt en je vergadert in die tijd in kleiner en groter verband. Of je bent in gesprek met Rotterdammers om hun verhaal op te halen. Dat kan overdag zijn, maar ook in de avond.

Wat we je bieden?

Door de aard van de onderwerpen – altijd binnen het sociaal domein- waarover wij het college adviseren, kom je in aanraking met zaken die in een grote stad als Rotterdam veel inwoners raken. De vragen waarover je adviseert zijn heel divers: biedt de gemeente de juiste ondersteuning bij het vinden van een passende baan voor jongeren? En hoe gaat het met onze ouderen? Zijn die tevreden met hun woonsituatie? Weten mantelzorgers de hulp die de gemeente hen biedt te vinden? Als lid van de Brede Raad 010 geef je het college hierover helderheid, zodat het beleid, waar nodig, verbeterd kan worden en past bij wat de Rotterdammer nodig heeft.

Je werkt thuis, ergens in de stad (omdat je in gesprek bent met Rotterdammers) of op het kantoor van de Brede Raad 010.

Je krijgt een vrijwilligersvergoeding. Ook krijg je de mogelijkheid om een cursus te volgen, aan workshops deel te nemen of op een andere manier aan je persoonlijke ontwikkeling te werken.

Graag ontvangen we je CV met motivatiebrief per mail op info@brederaad-010.nl. De sluitingsdatum voor je sollicitatie is 31 mei 2018.

Heb je vragen? Neem dan contact op met De Brede Raad 010 en vraag naar Marjolijn Masselink, onze voorzitter. Telefoon: 010 268 06 11 / 06 507 489 38.