vacature-lid-jeugdwet

Vacature lid Brede Raad 010

Bij voorkeur met kennis van of ervaring met de Jeugdwet
voor gemiddeld 4 uur per week

De Brede Raad 010 wil nóg breder worden. En daarom zijn we op zoek naar nieuwe leden. Onze groep telt nu zo’n 25 Rotterdammers die zich inzetten vóór de Rotterdammer. Jong en oud, met en zonder beperking, professional en inwoner: met elkaar werken we aan en voor het sociaal domein in onze stad. Dat sociaal domein bestaat uit de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet, uit Armoedebeleid en Schulddienstverlening.

Om ons werk zorgvuldig te kunnen blijven doen, zijn we op zoek naar uitbreiding van onze raad. We zoeken vooral mensen die kennis van of ervaring met de Jeugdwet hebben. En die vrijwilligerswerk willen doen waarmee je echt een verschil kunt maken. Want als lid van de Brede Raad 010 adviseer je rechtstreeks aan het college van Burgemeester & Wethouders. Dat is niet zomaar iets. Zij maken het beleid voor het sociaal domein. En jij kunt daaraan je bijdrage leveren en zorgen dat dat beleid beter past bij wat de Rotterdammer nodig heeft.

Wie zoeken wij?

Je woont in Rotterdam en hebt ervaring met één of meerdere onderdelen van het sociaal domein: de Jeugdwet, de Wmo, de Participatiewet, met Armoedebeleid en/of Schulddienstverlening. Kennis en ervaring met betrekking tot de Jeugdwet is daarbij een pré. Of je hebt er – op welke manier dan ook – kennis van. Je bent geïnteresseerd in Rotterdammers en hun verhalen. Je kunt goed luisteren naar hun ervaringen en hebt ideeën hoe je deze kunt inzetten om het beleid te verbeteren binnen het sociaal domein. Je hebt een netwerk dat er toe doet om vanuit de stad verhalen op te halen. Die verhalen vormen namelijk de basis voor onze adviezen. Je mag niet bij de gemeente Rotterdam werken of betaald worden door de gemeente voor werk in het sociaal domein. Het kost je gemiddeld ten minste 4 uur per week om je werk als lid goed te kunnen doen. Je overlegt en je vergadert in die tijd in kleiner en groter verband. Of je bent in gesprek met Rotterdammers om hun verhalen op te halen. Dat kan overdag zijn, maar ook in de avond.

Je bent vaardig, bereid en in staat om:

  • Rotterdammers te motiveren hun probleem helder te verwoorden
  • Goed te kunnen luisteren en verduidelijking te vragen
  • Signalen van Rotterdammers te vertalen naar adviezen over mogelijke verbeteringen in de hulpverlening of de participatie van Rotterdammers
  • Met andere culturen, normen en waarden om te gaan
  • Met vertrouwelijke, persoonlijke informatie om te gaan
  • Flexibel te werken, samen met anderen
  • Goed te communiceren
  • Je verhaal goed te doen

Wat we je bieden?

Wij bieden je in eerste instantie de gelegenheid om iets te betekenen voor veel Rotterdammers. Voor stadgenoten die, om welke reden dan ook, te maken hebben met het beleid dat zich afspeelt binnen het sociaal domein. En waarover je als lid van de Brede Raad 010 in de gelegenheid wordt gesteld om het college van B & W te adviseren. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan adviezen waarbij wij peilen in hoeverre het voor kinderen en hun ouders makkelijk wordt gemaakt om de weg naar de nodige hulpverlening te vinden. Of een advies waarbij wij de mogelijkheden die de gemeente biedt aan senioren om langer thuis te kunnen blijven wonen, in de praktijk ook afdoende zijn. Of je adviseert over Rotterdammers met een beperking die een baan zoeken. Als lid van de Brede Raad 010 adviseer je het college hierover, zodat het beleid, waar nodig, verbeterd kan worden en past bij wat de Rotterdammer nodig heeft.
Je krijgt maandelijks een vrijwilligersvergoeding. Ook krijg je de mogelijkheid om een gerichte cursus te volgen, aan workshops deel te nemen of op een andere manier aan je persoonlijke ontwikkeling te werken.

Interesse?

Graag ontvangen we je CV met motivatiebrief per mail op info@brederaad-010.nl. Je sollicitatie moet voor 6 mei 2019 binnen zijn.
Heb je vragen? Neem dan contact op met De Brede Raad 010 en vraag naar Marjolijn Masselink, onze voorzitter. Telefoon: 010 – 268 06 11.