advies-vaders-aan-t-woord

Uitkomst ‘Advies vaders’: Geen vaderpanel, wel consultatie

In oktober 2017 heeft de Brede Raad 010 zijn advies ‘Vaders Aan het Woord’ overhandigd aan gemeente Rotterdam. Jonge vaders vertellen in dit advies wat zij nodig hebben in de ondersteuning van hun rol als opvoeder en op welke manier zij betrokken willen worden bij het beleid van de gemeente.

Gemeente Rotterdam richt zich met het programma ‘Stevige Start’ op laagdrempelige ondersteuning aan ouders van kinderen van -9 maanden tot 4 jaar. De gemeente beoogt, naast moeders, ook vaders te bereiken en ook hen te informeren en te ondersteunen waar nodig. Een van de onderdelen van het programma Stevige Start is het vormgeven van een ‘vaderpanel’. De vraag om een dergelijk panel vorm te geven heeft de gemeente Rotterdam bij de Brede Raad 010 neergelegd.

De Brede Raad 010 heeft de afgelopen maanden enquêtes uitgezet, diepte-interviews gehouden en een bijeenkomst georganiseerd om het verhaal van (aanstaande) vaders van jonge kinderen naar boven te halen.

  • Waar zijn mannen trots op?
  • Wat vinden ze lastig?
  • Hebben zij behoefte aan ondersteuning van de gemeente?
  • En zijn zij bereid om mee te denken met de gemeente over gemeentelijk beleid om ouders te ondersteunen?

De behoefte van vaders is volgens het onderzoek tweeledig, namelijk: snelle, concrete informatievoorzieningen en wijkgerichte sociale ontmoetingen. De Brede Raad 010 adviseert de gemeente om op beide behoeften in te zetten. Het onderzoek laat daarnaast zien dat er geen behoefte is aan een ‘vaderpanel’ op Rotterdamse schaal onder (aanstaande) vaders.

De Brede Raad 010 adviseert om deze actie uit het programma te wijzigen. Dit betekent niet dat de Brede Raad 010 adviseert om te stoppen met de consultatie van vaders. Het onderzoek laat zien dat vaders hier zeker toe bereid zijn. Belangrijk is de manier waarop.