Nieuw advies over kinderen in kwetsbare gezinnen

De Brede Raad 010 heeft een advies uitgebracht over kinderen van ouders met psychische problemen en kinderen van verslaafde ouders. Door de situatie waarin zij opgroeien lopen  kinderen-buitenzij een groter risico dat zij later dezelfde problemen ontwikkelen. De gemeente besteedt daar aandacht aan. Toch ontvingen wij signalen dat de zorg aan deze kinderen momenteel tekort schiet. Een van de belangrijkste bevindingen is dat kinderen niet altijd in beeld zijn. Lees hier het hele advies.