Kom jij onze Brede Raad 010 versterken?

Gezocht: Rotterdammers met een groot hart voor de stad (m/v)
voor gemiddeld 4 uur p/w

Wij van de Brede Raad 010, zijn Rotterdammers die zich hard maken voor een stad waar iedereen zich welkom voelt en iedereen mee kan doen. Maar er zijn tienduizenden Rotterdammers die niet in het gebruikelijke passen.
Er zijn Rotterdammers met een beperking. Rotterdammers die aan een chronische ziekte lijden. Rotterdammers die kampen met schulden. Rotterdammers waarbij de thuissituatie niet in balans is. Ouderen die eenzaam zijn en jongeren die tussen wal en schip vallen.
Ook de gemeente is zich daarvan bewust en wil graag rekening houden met alle Rotterdammers, ook in hun beleidsplannen. Maar daarvoor heeft de gemeente kennis en ervaringsverhalen nodig. Daar helpt de Brede Raad 010 het college van B & W bij: wij zetten ons in om juist de Rotterdammers die niet in het gangbare passen voor het voetlicht te brengen bij de gemeente om ze een volwaardige plek te geven. Wij luisteren naar hun verhalen, maken daar een advies van en overhandigen dat aan het college van B & W.
Dat is een serieuze en prachtige functie. Wij zijn er trots op. En nu zoeken wij meer Rotterdammers die er net zó over denken en willen meedoen.

Misschien zoeken wij jou wel. Lees je even mee?

De Brede Raad 010 zorgt ervoor, dat de gemeente bij het maken van beleidsplannen rekening kan houden met van mensen die te maken hebben met thema’s die zich afspelen binnen het sociaal domein (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, armoede en schulden). Wij zoeken signalen op of ontvangen die spontaan van Rotterdammers waarvoor het beleid niet (helemaal) werkt.
Een aantal voorbeelden. Gebouwen zijn voor mensen niet altijd toegankelijk genoeg en kinderen krijgen maar niet de hulp die ze nodig hebben. Wij als Brede Raad 010, kunnen over deze thema’s een advies maken voor de gemeente om dit te veranderen. Dat doen we door met Rotterdammers in gesprek te gaan om vervolgens het gesprek aan te gaan met de gemeente, soms samen met andere organisaties. We laten het college van B & W weten hoe deze Rotterdammers het beleid in de dagelijkse praktijk ervaren. Met als doel het beleid aan te passen, zodat dat beter past bij wat mensen nodig hebben.

Dat is het doel van de Brede Raad 010: als Rotterdammers met elkaar zorgen voor verbetering van beleid waar dat nodig is.

Kortom: als lid van de Brede Raad 010, kan ook jij de gemeente adviseren waar beleid verbeterd kan worden.

Wie zoeken wij?

  • Je woont in Rotterdam en hebt ervaring met of kennis van één of meerdere onderdelen van het sociaal domein: de Jeugdwet, de Wmo, de Participatiewet, met Armoedebeleid en/of Schulddienstverlening. Of je hebt er – op welke manier dan ook – kennis van. Je mag niet bij de gemeente Rotterdam werken of betaald worden door de gemeente voor werk in het sociaal domein.
  • Je hebt een netwerk dat ertoe doet om vanuit de stad verhalen op te halen. Die verhalen vormen namelijk de basis voor onze adviezen.
  • Je bent geïnteresseerd in Rotterdammers en hun verhalen. Je kunt goed luisteren naar hun ervaringen en hebt ideeën waar en hoe je deze kunt inzetten om het beleid te verbeteren binnen het sociaal domein.
  • Je hebt gemiddeld 4 uur per week tijd om je werk als lid goed te kunnen doen. Je overlegt en je vergadert in die tijd in kleiner en groter verband. Of je bent in gesprek met Rotterdammers om hun verhalen op te halen. Dat kan overdag zijn, maar ook in de avond.

Wat we je bieden?

Wij bieden je in eerste instantie de gelegenheid om iets te betekenen voor veel Rotterdammers. Voor stadgenoten die, om welke reden dan ook, te maken hebben met het beleid dat zich afspeelt binnen het sociaal domein. En waarover je als lid van de Brede Raad 010 in de gelegenheid wordt gesteld om het college van B & W te adviseren, zodat het beleid, waar nodig, verbeterd kan worden en past bij wat de Rotterdammer nodig heeft.

Je krijgt maandelijks een vrijwilligersvergoeding. Ook krijg je de mogelijkheid om een gerichte cursus te volgen, aan workshops deel te nemen of op een andere manier aan je persoonlijke ontwikkeling te werken.

Interesse?

Graag ontvangen we je cv met motivatiebrief per mail op info@brederaad-010.nl. Je sollicitatie moet voor 18 januari 2021 bij ons binnen zijn. Gesprekken met onze benoemingsadviescommissie vinden plaats eind januari / begin februari 2021. Heb je vragen? Bel naar 06 – 27 27 93 60. Of mail naar info@brederaad-010.nl.

Download hier de pdf