Nieuwe leden gezocht!

Kom jij onze Brede Raad 010 versterken?

De Brede Raad 010 is op zoek naar versterking. Naar aanpakkers die iets willen betekenen voor andere Rotterdammers. Naar luisteraars die verhalen verzamelen uit de stad. Doorzetters en verschilmakers die van Rotterdam een nog fijnere plek willen maken.

Onze raad krijgt het steeds drukker met de adviezen die wij voor het dagelijks bestuur van Rotterdam: het college van Burgemeester & Wethouders, opstellen. Die adviezen zijn voor het college belangrijk, omdat ze gebaseerd zijn op de ervaringen van de Rotterdammers die met de sociale wet- en regelgeving te maken hebben Je moet dan denken aan De Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), maar ook aan armoede en schulddienstverlening. Samengevat noemen we dat het sociale domein. Er zijn momenteel zo’n tweehonderdduizend Rotterdammers die dagelijks met de praktijk van al die wet- en regelgeving te maken hebben. En de Brede Raad 010 is er om te zorgen dat de praktijk van die regels en wetten past bij wat Rotterdammers nodig hebben. In onze raad zitten zo’n 25 Rotterdammers. De raadsleden hebben allemaal hun eigen motivatie voor hun lidmaatschap.

Meriem, lid van de Brede Raad 010:

“Het is niet zomaar iets wanneer je direct invloed kan uitoefenen op het sociaal beleid van een grote stad als Rotterdam. En we hebben al zoveel kunnen betekenen met ons werk. Bovendien: ik leer heel veel van de andere leden van de Brede Raad. Ik ontmoet wekelijks mensen die ik anders nooit zou ontmoeten.  Ze inspireren mij enorm.“

Wat bieden wij jou?

Jouw inzet heeft veel impact.

De onderwerpen, altijd binnen het sociaal domein, waarover je het college adviseert, raken veel inwoners.

Jouw inbreng doet ertoe.

De vraagstukken, waarvoor je met je adviesteam ervaringsverhalen ophaalt, een advies schrijft en aanbiedt aan de gemeente, komen bij de Brede Raad 010 terecht, omdat de gemeente wil dat wij meedenken over het sociaal beleid. Maar de Brede Raad 010 geeft zelf ook ongevraagd advies aan de gemeente. De Brede Raad 010 houdt zich bezig met vragen als: biedt de gemeente de juiste ondersteuning bij het vinden van een passende baan voor jongeren? En hoe gaat het met onze ouderen? Zijn die tevreden met hun woonsituatie? Weten mantelzorgers de hulp die de gemeente hen biedt te vinden? Of: hoe kan de toegankelijkheid van evenementen en festivals worden verbeterd? Als lid van de Brede Raad 010 geef je het college hierover helderheid, zodat het beleid, waar nodig, past bij wat elke Rotterdammer nodig heeft. Voorbeelden van onze adviezen vind je hier.

Jouw energie verdeel je zelf

Wij vragen je niet om fysiek veel inspanningen te leveren. Je werkt namelijk veel thuis, ergens in de stad (omdat je in gesprek bent met Rotterdammers) of op het kantoor van de Brede Raad 010. Het kost je gemiddeld zo’n 4 uur per week om als lid je werk goed te kunnen doen. Soms zijn er pieken, waar het in andere weken wat rustiger is. Je overlegt en je vergadert tijd in kleiner en groter verband. Of je bent in gesprek met Rotterdammers om hun verhaal op te halen. Dat kan overdag zijn, maar ook in de avond.

Je krijgt een vrijwilligersvergoeding. Ook krijg je de mogelijkheid om een cursus te volgen, aan workshops deel te nemen of op een andere manier aan je persoonlijke ontwikkeling te werken.

Wie zoeken we?

Rotterdammers die, persoonlijk en/of professioneel te maken hebben (gehad) met de Wmo, Participatiewet en/of de Jeugdwet, of met armoede of schulddienstverlening. Je hebt er – op welke manier dan ook- kennis van, of je wilt er graag meer van weten, omdat je er mee in aanraking bent gekomen. Je hebt een netwerk dat er toe doet om verhalen vanuit de stad op te halen die de basis vormen van onze adviezen. Je netwerk heb je bijvoorbeeld gevormd via cliëntenraden, familieraden en wijkorganisaties, zorg (-aanbieders) of een andere organisatie. Je kunt goed luisteren, maar je hebt ook ideeën hoe dat sociaal beleid beter kan aansluiten op de praktijk.

Het kost je gemiddeld zo’n 4 uur per week om als lid je werk goed te kunnen doen. Je overlegt en je vergadert in die tijd in kleiner en groter verband. Of je bent in gesprek met Rotterdammers om hun verhaal op te halen. Dat kan overdag zijn, maar ook in de avond.

Als je bij de gemeente werkt of betaald wordt door de gemeente kun je helaas geen lid worden van de Brede Raad 010.

Heb je vragen? Neem dan contact op met De Brede Raad 010. Telefoon: 010 268 06 11.

Interesse?

Graag ontvangen we je CV met motivatiebrief per mail op info@brederaad-010.nl. Na ontvangst van je brief nemen wij met je contact op over een eventueel vervolg.