De Brede Raad 010 wil graag weten hoe het loopt met de garantiebanen in Rotterdam. Ervaar je op dit moment problemen die misschien een aanleiding kunnen zijn voor een advies aan de gemeente Rotterdam, dan horen wij dat graag. We zijn...

Om het voor mensen met een beperking makkelijker te maken om een baan te vinden is vanaf 1 januari 2017 is de Participatiewet op een aantal punten gewijzigd. Gemeenten zijn verplicht om beschut werk te bieden De Participatiewet is op een aantal...

Sinds de invoering van de Participatie wet in 2015 is de gemeente Rotterdam verantwoordelijk voor het ontwikkelen van garantiebanen voor mensen met een beperking die aangepast werk nodig hebben. Bij de Brede Raad 010 leven veel vragen over garantiebanen. Daarom hebben...

Stevige Start is het beleidsplan van de gemeente Rotterdam waarin ze omschrijft hoe de gemeente de komende jaren aan de slag gaat voor kinderen van – 9 maanden tot 4 jaar. De Brede Raad 010 werkt in onderdelen mee aan...

De Brede Raad 010 was op 22 november  aanwezig bij het werkatelier Rijnmond in Rotterdam. Georganiseerd door het UWV, de VNG en GGZ in samenwerking met de Programmaraad. Aanwezig waren onder andere medewerkers, ervaringsdeskundigen, trajectbegeleiders, jobcoaches, arbeidsdeskundige, werkconsulenten, ambtenaren, beleidsmedewerkers van...

De nieuwe sportnota is vastgesteld. De nota gaat over de plannen van de gemeente  in de komende vier jaar.  Om die plannen uit te voeren gaat de gemeente een implementatieplan opstellen. Leden van de Brede Raad 010 gingen onlangs daarover  in gesprek...

Dinsdag 25 oktober stond de Brede Raad 010 met een stand bij de Kick-off van Young 010: het nieuwe jongerencollectief in Rotterdam. We wilden graag weten waar jongeren tegen aan lopen, maar ook wat zij juist heel goed vinden gaan. Er...