Brede Raad maakt zich zorgen over Rotterdammers met schulden

De Brede Raad 010 maakt zich zorgen over Rotterdammers met schulden. Op dit moment hebben circa 27.000 Rotterdammers een problematische schuld. Hun gemiddelde schuld is € 50.320.

De Brede Raad 010 neemt deel aan een stedelijke werkgroep die zich bezighoudt met de vernieuwing van het proces rond schulddienstverlening in de stad. De door de Brede Raad opgehaalde praktijkvoorbeelden moeten dienen als input voor deze stedelijke werkgroep.

Het is de bedoeling dat er een vereenvoudiging komt van het proces rond de schuldhulpverlening. De huidige informatiemap, die moet worden ingevuld, is vaak te ingewikkeld, vooral voor laaggeletterden. De informatiemap wordt voortaan niet meer in één keer uitgereikt, maar in stappen en op maat.

De verwachting is dat er in januari 2018 een pilot van start gaat. Het is de bedoeling dat de medewerkers bij de Vraagwijzer meer gaan doorvragen en dat ze bij eenvoudige problematiek doorverwijzen naar het Wijkteam.