Leden Brede Raad buigen zich over een advies

Brede Raad 010 signaleert groeiend aantal adviezen

Rotterdam, 13 juni 2019 – Een steeds groter aantal Rotterdammers heeft te maken met de (praktijk) van de wet- en regelgeving binnen het sociaal domein. Oorzaken hiervan zijn onder andere dat niet alleen het aantal mensen dat te maken heeft met armoede en schulddienstverlening groeit, maar ook het aantal jongeren en kinderen die met hulpverlening te maken hebben. Het gaat momenteel om een op de drie Rotterdammers die (dagelijks) met de Jeugdwet, Participatiewet, de Wmo of met armoede en schulddienstverlening te maken hebben. Vanwege de toegenomen adviesaanvragen die de gemeente Rotterdam voorlegt aan de Brede Raad 010 is deze dringend op zoek naar versterking. Voor de 25 leden die de raad nu telt, is het werk te veel aan het worden. Rotterdammers die mee willen denken over een passender sociaal beleid voor onze stad worden dan ook verzocht om zich kandidaat te stellen als lid van de raad.

Ambities nieuwe college

Het college van B & W heeft, om het tij te keren, een aantal ambities geformuleerd in verschillende beleidsplannen, ook die het sociaal domein aangaan. Om die waar te maken moet er veel werk worden verzet. In de rol van adviescommissie voor het sociaal beleid die De Brede Raad 010 vervult, doet het college dan ook steeds vaker een beroep op de Brede Raad 010.

 Impact

De onderwerpen – altijd binnen het sociaal domein- waarover De Brede Raad 010 het college adviseert, raken veel Rotterdammers. De vraagstukken waarover de Brede Raad010 adviseert komen vaak van de gemeente. Maar ook brengt de Brede Raad 010 op eigen initiatief adviezen uit. De Brede Raad 010 buigt zich over vragen als: biedt de gemeente de juiste ondersteuning bij het vinden van een passende baan voor jongeren? En hoe gaat het met onze ouderen? Zijn die tevreden met hun woonsituatie? Weten mantelzorgers de hulp die de gemeente hen biedt te vinden? Of: hoe kan de toegankelijkheid van evenementen en festivals worden verbeterd? De Brede Raad 010 geeft hierover helderheid door Rotterdammers te interviewen die met deze situaties te maken hebben en brengt op basis daarvan adviezen uit aan het college. Zodat het beleid, waar nodig, past bij wat Rotterdammers nodig hebben.

Over de Brede Raad 010

De Brede Raad 010 is ingesteld door het college van Burgemeester & Wethouders en heeft als taak het college gevraagd en ongevraagd advies te geven over de praktijk van de wet- en regelgeving binnen het sociaal domein. Dat doet zij door zoveel mogelijk Rotterdammers te betrekken bij haar adviezen.

Noot voor de redactie

Voor vragen kunt u contact opnemen met De Brede Raad 010. Telefoon: 010 268 06 11, 06 25 64 12 15 of mail naar info@brederaad-010.nl.