Brede Raad 010 adviseert over (O)GGZ!

advies-signalen-in-de-(o)ggz-rapportDe Brede Raad 010 heeft een eerste advies  uitgebracht over de (O)GGZ. Samen met cliëntenraden en familieraden uit de (O)GGZ heeft de Brede Raad 010 signalen over, hoe het gaat, verzameld, besproken en mogelijke oplossingen bedacht.

Het advies gaat over de ‘stille groep’ in de (O)GGZ: mensen met een psychische beperking die zelfstandig wonen, ook hun slechte periodes kennen, maar geen overlast veroorzaken. Zij zijn niet in beeld, maar moeten wel een beroep kunnen doen op ondersteuning als dat nodig is.

Dit advies gaat over die ondersteuning en wat mensen nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven meedoen. Het schetst dan ook een beeld van het hele brede terrein van de (O)GGZ, zoals wachtlijsten, wijkteams en beschermd wonen.

Dit is een eerste advies over de (O)GGZ. De Brede Raad 010 wil, samen met cliëntenraden en familieraden, dieper ingaan op een aantal thema’s zoals bemoeizorg, en daar in de toekomst nader over adviseren.

Advies: Signalen in de (O)GGZ ‘Het moet niet gekker worden!’