Advies

Adviezen van de Brede Raad 010 zijn altijd gebaseerd op ervaringen van Rotterdammers.

Om kwalitatief goede adviezen uit te kunnen brengen heeft de Brede Raad 010 in samenwerking met de gemeente Rotterdam een aantal pilots gedaan. De pilots gaan onder meer over toegang tot zorg en dienstverlening en beleidsregels van de Participatiewet. Momenteel loopt een pilot risicojongeren en is de Brede Raad 010 bezig met de voorbereiding van een advies over de doorontwikkeling zorg, welzijn en jeugdhulp.

Daarnaast volgt de Brede Raad 010 trainingen om meer kennis te vergaren, verbreedt zij haar netwerk en verzamelt signalen uit de stad.