Voorkant advies Wijzigingen beleidsregels bijzondere bijstand

Advies wijzigingen beleidsregels bijzondere bijstand

De Brede Raad 010 ziet dat de gemeente bewuste afwegingen maakt in de gewijzigde Beleidsregels bijzondere bijstand. Voor de Brede Raad 010 is het creëren van gelijke kansen voor mensen op het gebied van financiën belangrijk. Dat betekent dat de Brede Raad 010 de gemeente met klem adviseert in te zetten op voorlichting, informatie en advies over het Rotterdampakket aan Rotterdammers met een laag inkomen. Hoe meer mensen hier een gedegen afweging in kunnen maken, hoe minder mensen tussen wal en schip vallen wanneer zij geen Rotterdampakket hebben en hiermee geen aanspraak kunnen doen op elementen van de bijzondere bijstand. Ook vindt de Brede Raad 010 het belangrijk dat er extra aandacht is voor de verslechterende financiële positie van mensen met een beperking en dat sporten vanwege meerdere positieve aspecten voor mensen met een beperking om medische redenen mogelijk wordt gemaakt . En tot slot: dat de gemeente meerkosten door de medische beperking vergoedt in de bijzondere bijstand. Het advies is hier te lezen. De gemeente Rotterdam reageerde op het advies en neemt vrijwel alle adviezen over. De reactie van wethouder Grauss is hier in te zien.