advies-verdringing-rapport

Advies ‘Verdringing op de arbeidsmarkt’

advies-verdringing-rapportDe gemeente Rotterdam wil dat werkzoekenden werkervaring opdoen met behoud van uitkering, als onderdeel van het re-integratietraject van de gemeente. Zij verrichten daarmee onbetaalde arbeid. Uiteindelijke doel is om een betaalde baan te vinden. Neveneffect van deze onbetaalde arbeid zou kunnen zijn dat andere mensen geen werk kunnen vinden of ontslagen worden, doordat het werk al door bijstandsgerechtigden wordt gedaan. Om deze – specifieke – vorm van verdringing zoveel mogelijk te voorkomen, heeft cluster Werk & Inkomen regels opgesteld.

De directie Werk & Inkomen heeft de Brede Raad 010 en Cliëntenraad Werk en Inkomen gevraagd om samen te adviseren over de regels die zij heeft opgesteld om deze vorm van verdringing te voorkomen.

Dit advies gaat specifiek over de regels die zijn ontworpen om verdringing door mensen die werken met behoud van uitkering tegen te gaan.

Advies “Verdringing” Opzij, opzij, opzij Maak plaats, maak plaats, maak plaats voor mij