Advies toegankelijkheid festivals en evenementen

De evenementen en festivals beter toegankelijk maken voor mensen met een beperking. Hoe doe je dat? De gemeente vroeg de Brede Raad 010 om advies. Dat leidde tot een opsomming van praktische tips en een aantal belangrijke aandachtspunten. De gemeente Rotterdam kan op basis van dit advies stappen zetten naar een inclusiever festivalbeleid, zodat iedereen kan meegenieten van de stad op haar best. Lees hier het advies. De gemeente heeft gereageerd op dit advies. Die reactie is hier te lezen.