Uitkeringen

Advies toegang en dienstverlening aanvraag uitkering

De Brede Raad 010 heeft Rotterdammers gevraagd in hoeverre het aanvragen van een uitkering toegankelijk genoeg is. De ervaringen van de Rotterdammers en waar de dienstverlening verbeterd kan worden zijn samengevat in in het Advies toegankelijkheid aanvraag uitkering.