Advies doorontwikkeling Sociaal Domein

De Brede Raad 010 adviseert over Doorontwikkeling zorg, welzijn en jeugdhulp. Dit is geen traditioneel advies geworden. Het uitgangspunt om tot een advies te komen is steeds het persoonlijk verhaal van de Rotterdammers. Het advies omvat vijftien aanbevelingen waaronder een aantal uitnodigingen voor co-creatie.

Kan de Brede Raad 010 al spreken voor alle mensen die te maken hebben met de drie wetten binnen het sociaal domein? Nog niet. Maar het netwerk van mensen en organisaties groeit, daar wordt hard aan gewerkt.

Co-creatie
Nieuw is de kans die co-creatie biedt; de kans om samen met ambtenaren aan het werk te gaan om nieuw beleid en aanpassingen aan bestaand beleid vorm te geven. De combinatie van het denken vanuit de systeemwereld en vanuit de leefwereld kan resulteren in een beleid dat past op de mensen in onze stad. Dat wil de Brede Raad 010 inzetten bij de verdere ontwikkeling van beleid.

Advies Doorontwikkeling zorg, welzijn en jeugdhulp 2018