Advies Deltaplan Schulden

Advies Deltaplan Schulden

De Brede Raad 010 heeft op basis van de samenvatting van het Deltaplan Schulden onderzocht waar het beleid in de praktijk beter kan en hoe de Rotterdammer het gemeentelijk beleid over schuldenaanpak ervaart. Dit advies geeft concrete handvatten om de regels over schulddienstverlening beter aan te laten sluiten op de praktijk.