Nieuws

 • Steeds meer Rotterdammers met een beperking hebben moeite om rond te komen. Niet alleen hebben zij vaker een lager inkomen, zij hebben vaak ook hogere uitgaven. Bijvoorbeeld door hogere zorgkosten. In...

 • Preventie schulden In de week van het geld (22 t/m 26 maart) staat preventie centraal. En dat is maar goed ook. Want hoeveel ellende kunnen mensen zich niet besparen als zij ervoor kunnen zorgen dat z...

 • Kinderen van ouders met psychische problematiek (KOPP-kinderen) hebben heel wat uitdagingen te overwinnen als zij hun leven opbouwen. Al in 2017 adviseerde de Brede Raad 010 over deze problematiek. On...

 • De verkiezingen van 17 maart leverden winnaars en verliezers op. Dat geldt niet alleen voor de politieke partijen, maar ook voor de toegankelijkheid van het stemproces. Heeft u op 17 maart ook gestemd...

 • Het derde artikel in onze serie: Grote verkiezingen op komst. Dit keer aandacht voor het VN-verdrag in de verkiezingsprogramma’s. Het VN-verdrag ligt goed in de politiek zolang het algemeen blij...

 • Tweede artikel in onze serie: Grote verkiezingen op komst Dit keer ervaringen van iemand met een licht verstandelijke beperking en een slechthorende. Schriftelijk stemmen: ook voor anderen? In 2018 he...

 • Hier vind je de veelgestelde vragen over ons online klankbord. Een online klankbord wat is dat? Een online klankbord is een manier om digitaal met elkaar ervaringen te delen of te bespreken. De Stem v...

 • In november 2020 bracht de Brede Raad 010 samen met Young010 Advies Regiovisie ‘Nabij en Passend’ uit over de conceptvisie regionale jeugdhulp. Wij formuleerden vier adviezen op basis van de ervaringe...

 • ...

 • In 2018 heeft de gemeente Rotterdam de moeite gedaan om ervoor te zorgen dat ook Rotterdammers met een beperking en of chronische ziekte hun stem konden uitbrengen. Nu in 2021 biedt Corona nieuwe uitd...

 • Gezocht: Rotterdammers met een groot hart voor de stad (m/v) voor gemiddeld 4 uur p/w Wij van de Brede Raad 010, zijn Rotterdammers die zich hard maken voor een stad waar iedereen zich welkom voel...

 • De gemeente Rotterdam vroeg de Brede Raad 010 en Young010 om input voor de Regiovisie ‘Nabij en Passend’. Daarop besloten Young010 en de Brede Raad 010 de handen ineen te slaan en gezamenlijk advies u...

 • De Verenigde Naties hebben 3 december uitgeroepen tot de ‘Internationale Dag voor Mensen met een Beperking’ (International Day of Persons with Disabilities). In Nederland is deze dag beken...

 • Gemeente reageert op adviezen “In eigen beheer” en “de LAT is de start” De Brede Raad 010 bracht dit jaar een uitgebreid advies uit over de Lokale Agenda Toegankelijkheid  aan ...

 • De Brede Raad 010 stuurde een brief naar het college van B & W in het kader van de Coronacrisis. De Brede Raad 010 laat daarin weten dat zij waardering heeft voor de manier waarop de gemeente en m...

 • De gemeente reageerde op ons advies over het armoedebeleid in Rotterdam. Deze reactie is hier te lezen. Een jaar geleden heeft de gemeente Rotterdam de nieuwe aanpak voor ‘Reset Rotterdam’ en de armoe...

 • Uiteraard neemt ook de Brede Raad 010 de gezondheid van iedereen in acht. Alle medewerkers werken daarom vanuit huis en zijn bereikbaar via mail, mobiele telefoons en Whatsapp. Mocht u een van de mede...

 • Muel startte op 16 maart j.l. bij het bureau van de Brede Raad 010. Hij versterkt daarmee ons team en zal samen met Gerda Huijssen en Charlotte van der Kooy de adviestrajecten begeleiden. Muel van Bun...

 • Rotterdam, 17 februari 2020 – Koen van Dijk is per vandaag aangetreden als de eerste directeur-voorzitter van de Brede Raad 010. “Wij zijn ontzettend blij met Koen, omdat we denken dat wij als o...

 • LAT Samen met het advies “In eigen beheer” is ook het advies over de Lokale Agenda Toegankelijkheid overhandigd aan de wethouders De Lange en Bokhove,  waarin een breed aantal adviezen is ...

 • Zorg, Welzijn en Jeugdhulp Zelfredzaamheid, toegang tot zorg en de overgang van 18- naar 18+ vanuit de jeugdzorg komen aan bod in het advies. Wat hebben Rotterdammers nodig om eigen regie te behouden?...

 • Meer dan een half jaar werkten Young010 en de Brede Raad 010 samen aan het advies In Eigen Beheer. Rotterdammers komen hierin aan het woord over wat zij nodig hebben om zelfredzaam te zijn en hoe de g...

 • De Brede Raad 010 ziet dat de gemeente bewuste afwegingen maakt in de gewijzigde Beleidsregels bijzondere bijstand. Voor de Brede Raad 010 is het creëren van gelijke kansen voor mensen op het gebied v...

 • Voortaan publiceert de Brede Raad 010 ook de reactie van de gemeente op onze adviezen. Vaak wordt deze schriftelijk gegeven.  De reacties staan onder het betreffende advies. Voordat wij een advies uit...

 • De evenementen en festivals beter toegankelijk maken voor mensen met een beperking. Hoe doe je dat? De gemeente vroeg de Brede Raad 010 om advies. Dat leidde tot een opsomming van praktische tips en e...

 • Meedenken over startdocument voor een vernieuwd beleid Op 26 juni 2019 kregen wij, samen met Young010 de mogelijkheid om in te spreken tijdens de commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport op het sta...

 • Dit advies gaat over het concept- beleidsplan van de gemeente over de invulling van de Participatiewet voor de komende jaren. De Brede Raad 010 is positief over het plan, waar de Rotterdammer centraal...

 • Het college van B & W heeft, om het tij te keren, een aantal ambities geformuleerd in verschillende beleidsplannen, ook die het sociaal domein aangaan. Om die waar te maken moet er veel werk worden ve...

 • De gemeente Rotterdam heeft de Brede Raad 010 gevraagd te adviseren over haar nieuwe beleidsplan armoede. Onze conclusie is dat de accenten in de Contourennota op de juiste plekken liggen. Als belangr...

 • De Brede Raad 010 heeft op basis van de samenvatting van het Deltaplan Schulden onderzocht waar het beleid in de praktijk beter kan en hoe de Rotterdammer het gemeentelijk beleid over schuldenaanpak e...

 • Met de komst van de Participatiewet heeft de overheid afgesproken dat er garantiebanen worden gecreëerd voor mensen met een beperking. De Brede Raad 010 sprak medewerkers die een garantiebaan bij de g...

 • De Brede Raad 010 boog zich over de nieuwe beleidsregels over de Jeugdhulp in Rotterdam. Over het beleid zelf en over de regels hebben wij een advies uitgebracht, gebaseerd op de werking ervan in de p...

 • Is de gemeente erin geslaagd om met de andere aanpak: “één gezin, één plan, één regisseur”, meer gezinnen beter te helpen? De Brede Raad 010 vroeg het de Rotterdammer. Het antwoord luidt: ...

 • Bij voorkeur met kennis van of ervaring met de Jeugdwet voor gemiddeld 4 uur per week De Brede Raad 010 wil nóg breder worden. En daarom zijn we op zoek naar nieuwe leden. Onze groep telt nu zo’n 25 R...

 • In dit advies: ‘Passende dienstverlening cluster W&I’ heeft de Brede Raad 010 zes adviezen gegeven ter verbetering van de dienstverlening van het cluster. In zijn reactie benoemt wetho...

 • De Brede Raad 010 nam nauwkeurig de nieuwe beleidsregels door en bracht gaf de gemeente Rotterdam op haar vragen over de beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning. Het onderdeel waarin wij de belei...

 • De Brede Raad 010 onderzocht de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening rond banen voor jongeren met een beperking. Wij spraken daarvoor zo’n 20 Rotterdammers die met dit onderwerp, perso...

 • Een van de leden van de Brede Raad 010 stelde een lijst samen voor mensen die weinig te besteden hebben: Handige adressen in Rotterdam voor de kleine beurs...

 • De Brede Raad 010 heeft een advies uitgebracht over Langer Thuis. Dit advies gaat over wat er gebeurt als ouderen zich niet meer zelfstandig kunnen redden. U kunt het hier lezen: Advies Langer Thuis....

 • De Brede Raad 010 heeft Rotterdammers gevraagd in hoeverre het aanvragen van een uitkering toegankelijk genoeg is. De ervaringen van de Rotterdammers en waar de dienstverlening verbeterd kan worden zi...

 • Hoe ervaren Rotterdammers met een beperking de toegankelijkheid van sportaccommodaties? Waar kan dat beter? De Brede Raad 010 onderzocht het en bracht advies uit. Advies Inclusief Sporten voor mensen ...

 • De Brede Raad 010 heeft een advies uitgebracht over kinderen van ouders met psychische problemen en kinderen van verslaafde ouders. Door de situatie waarin zij opgroeien lopen  zij een groter risico d...

 • Wethouder Sven de Langen heeft op 31 januari het magazine ‘Op weg naar een onbeperkt Rotterdam’ met verhalenbundel in ontvangst genomen. Rotterdammers met een beperking, zoals Wajongeren, blinden, oud...

 • Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), belangenorganisaties van mensen met een beperking en bij de bouw betrokken partijen, slaan de handen ineen om de toegankelijkheid van ge...

 • De Brede Raad 010 maakt zich zorgen over Rotterdammers met schulden. Op dit moment hebben circa 27.000 Rotterdammers een problematische schuld. Hun gemiddelde schuld is € 50.320. De Brede Raad 010 nee...

 • In oktober 2017 heeft de Brede Raad 010 zijn advies ‘Vaders Aan het Woord’ overhandigd aan gemeente Rotterdam. Jonge vaders vertellen in dit advies wat zij nodig hebben in de ondersteuning...

 • Op 29 juni 2017 was de ‘Praktijkdag’ van de Brede Raad 010. De raadsleden kregen ‘s ochtends een adviesvraag van de gemeente Rotterdam voorgelegd en moesten aan het einde van de dag ...

 • De Heilige Boontjes is één van de succesvolle initiatieven in de stad. Maandag 30 oktober 2017 hebben zij zelfs de Hein Roethofprijs gewonnen voor hun leer werktraject. Deze prijs wordt om de 2 jaar u...

 • Afgelopen voorjaar en zomer is de werkgroep Participatiewet van de Brede Raad 010 in gesprek geweest met Rotterdammers over hun ervaringen met de uitvoer van de Participatiewet. We hebben hen gevraagd...

 • De Brede Raad 010 heeft zich de afgelopen tijd gebogen over de vragen van de gemeente: ‘Wat is er te verbeteren in de communicatie gericht op mantelzorgers?’ ‘Waar hebben jonge mantelzorgers behoefte ...

Nieuwsbrief archief