Advies: De LAT is de start!

LAT

Samen met het advies “In eigen beheer” is ook het advies over de Lokale Agenda Toegankelijkheid overhandigd aan de wethouders De Lange en Bokhove,  waarin een breed aantal adviezen is te vinden over praktische zaken die de gemeente kan aanpassen om Rotterdam op alle vlakken toegankelijker te maken voor Rotterdammers met beperkingen en/of chronische ziekte.

Het advies over de LAT is hier te lezen en te downloaden.

De gemeente reageerde alsvolgt op ons advies

De Brede Raad 010 juicht het toe dat de gemeente veel van haar adviezen ter harte neemt. Belangrijkste startpunt voor de Brede Raad 010 is dat de gemeente in haar reactie toezegt de inclusie van mensen met een beperking en/of chronische ziekte te bevorderen door te werken aan:

  1. bewustwording bij de gemeente Rotterdam zelf en daarbuiten over het belang van het VN-verdrag
  2. het verbeteren van de toegankelijkheid door het wegnemen van obstakels en belemmeringen in de stad.

Lees (vanaf pagina 7)  hier de uitgebreide reactie van wethouder de Langen op ons advies “De LAT is de start”:  Reactie gemeente Rotterdam over adviezen In eigen Beheer en De LAT

De Lokale Agenda Toegankelijkheid (de LAT) is het Rotterdamse plan van aanpak voor het werken aan een meer toegankelijke stad waar iedereen zich welkom voelt. De afgelopen jaren heeft de gemeente hier hard aan gewerkt. Ze onderzocht  wat er al gedaan wordt om de toegankelijkheid te verbeteren en wat er nog moet gebeuren. De gemeente deed dit bij zichzelf, maar ook bij belangenbehartigers en mantelzorgers. Maar vooral bij Rotterdammers met een beperking en/of chronische ziekte.

De Brede Raad 010 heeft voor de samenstelling van de LAT de afgelopen jaren op verschillende momenten input geleverd en de gemeente geadviseerd in het advies “De LAT is de Start“.

Het concept van “De Lokale Agenda Toegankelijkheid” is klaar en 10 juni j.l. besproken in de commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport. Na vaststelling van de voorjaarsnota 2020 wordt de eindversie vastgesteld en is de LAT definitief. Deze zal in het najaar worden aangeboden aan de gemeenteraad.

We zijn er trots op om in de concept LAT terug te lezen dat de Gemeente Rotterdam veel heeft gedaan met de input  van Rotterdammers met een beperking en/of chronische ziekte en de daarbij behorende adviezen van de Brede Raad 010.

Op deze manier zorgen we ervoor dat de medewerkers van de gemeente toegankelijkheid opnemen in de dagelijkse werkzaamheden en dat er in plaats van klassiek doelgroepenbeleid algemeen toegankelijk beleid wordt gemaakt,” aldus wethouder De Langen in zijn reactie op het advies “de LAT is de Start” van de Brede Raad 010.